Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Hoàng Tuấn Phương

Tổng giám đốc điều hành
Thạc sỹ Đại học công nghệ Nagaoka

Ông Lê Hải Nam

Ông Lê Hải Nam

Thành viên Hội đồng quản trị
Giám đốc Trung tâm công nghệ nấm NAVITO – Cử nhân Sinh học khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Phạm Văn Tuyến

Thành viên Hội đồng quản trị
Chuyên gia – Nguyên Bác sỹ khoa ung bướu Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương

Ông Nguyễn Đình Mỵ

Chuyên gia
Nguyên Bác sỹ Bệnh viện Y học cổ truyền

Bà Hoàng Thị Liên

Chuyên gia
Nguyên Bác sỹ khoa Đông y Bệnh viện Bạch Mai

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên gia khoa học
Cử nhân Sinh học khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Phạm Ngọc Việt

Giám đốc kinh doanh
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh