GIỚI THIỆU

Trung tâm Công nghệ nấm NAVITO chính thức đi vào hoạt động từ tháng 05/2020

Đơn vị chủ quản của Trung tâm là Công ty Cổ phần NAVITO

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ

Trung tâm công nghệ nấm NAVITO hoạt động với nhiệm vụ:

  • Góp phần tích cực vào sự phát triển của công nghệ sinh học Việt Nam
  • Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh học trong lĩnh vực sản xuất trong sản xuất các nguồn nguyên liệu sản xuất thực phẩm chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo, huấn luyện các kỹ thuật viên, kỹ sư về công nghệ sinh học sản xuất nguyên liệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe
  • Sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm công nghệ sinh học

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Trung tâm công nghệ nấm NAVITO tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực sản xuất các nguồn nguyên liệu  phục vụ sản xuất thực phẩm chăm sóc sức khỏe

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC